Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi phải có sự bứt phá, phải đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, nâng cao trách nhiệm, sự chỉ đạo tập trung, năng động, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân. Vì vậy tôi đề nghị HĐND, UBND và các ngành, đoàn thể, các đơn vị, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, chủ động rà soát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, tập trung khắc phục một cách triệt để; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy cao nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. 

Đó là tập trung chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, kiểm tra xử lý tình trạng ngập úng do Tập đoàn T$T thực hiện dự án. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng cần tập trung giải quyết đó là xây dựng kế hoạch cắm mốc quy hoạch theo Quyết định 1895/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt phân khu quy hoạch đô thị số 9. Giao cho UBND xây dựng Đề án quy hoạch, đầu tư hạ tầng văn hóa, hạ tầng, kết cấu giao thông, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị  có phương án hỗ trợ đầu tư và đầu tư xây dựng trình HĐND kỳ họp chuyên đề vào đầu tháng 8, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy và học ở các nhà trường, đặc biệt là xây dựng trường Tiểu Học đạt chuẩn mức độ 2; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính đó là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP, ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Về nội dung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, công việc trong điều kiện có thể, tuyên truyền, vận động phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đặc biệt là tiêm phòng, phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ; tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nhà bia liệt sỹ phường; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, tổ chức tốt các hoạt động Hè cho thanh thiếu niên; chủ động phối hợp với phòng Văn hóa thị xã đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Đài truyền thanh phường. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

UBND chỉ đạo quyết liệt đối với công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt và môi trường đường phố, ngõ phố. Giao cho UBND phường xem xét sửa đổi, bổ sung Đề án thu gom, vận chuyển rác thải rắn trên địa bàn phường báo cáo xin ý kiến và thâng qua HĐND

Ba là, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định đặc biệt là đất giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2004; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Tập trung đấu mối hoàn thiện hồ sơ các công trình đã được xác định, chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước mùa mưa bão.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã năm 2022. Duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống,  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

Làm tốt công tác, tình hình an ninh cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Không để khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự ổn định của địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiện toàn và đưa tổ bảo vệ ANTT, tổ ANXH hoạt động có nề nếp, có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn và quy định của các cấp về an ninh, quốc phòng, tăng cường công tác nắm tình hình an ninh cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị phương án xử trí, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, đột xuất bất ngờ.

Tập trung hướng dẫn, giải quyết, bổ sung, thủ tục công dân, nhập dữ liệu công dân vào thẻ căn cước công dân theo quy định. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường. Tập trung trấn áp các loại tội phạm như đánh nhau gây thương tích, các tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc....

Năm là, thường trực HĐND, các ban HĐND tăng cường công tác giám sát việc thực Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị của công dân, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn phường. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường.

 Sáu là, chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, hoạt động của UBND, các Tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, lựa chọn, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa về “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, nâng cao năng lực, trách nhiệm; thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, của chính quyền của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]