Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN KHOÁ XXII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 26/05/2021 00:00:00

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước, hơn 4700 cử tri phường Tân Dân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 99,32% tạo thành một ngày hội để cuộc bầu cử thành công!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng và Nhà nước xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng để sáng suốt lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương thì xã Tân Dân được bầu 21 đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo Quyết đinh số 63/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 4 .năm 2021 của Ủy ban bầu cử phường Tân Dân có tổng cộng 36 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử gửi đến Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:

Untitled.png

2. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

Untitled.png
3. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:


Untitled.png


4. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ấn định, phải tổ chức bầu cử thêm: Không có

5. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết: Không có

6. Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết: Không có


Duy Hồ

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN KHOÁ XXII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 26/05/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước, hơn 4700 cử tri phường Tân Dân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 99,32% tạo thành một ngày hội để cuộc bầu cử thành công!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng và Nhà nước xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng để sáng suốt lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương thì xã Tân Dân được bầu 21 đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo Quyết đinh số 63/QĐ-UBBC ngày 23 tháng 4 .năm 2021 của Ủy ban bầu cử phường Tân Dân có tổng cộng 36 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử gửi đến Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:

Untitled.png

2. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

Untitled.png
3. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Dân khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:


Untitled.png


4. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ấn định, phải tổ chức bầu cử thêm: Không có

5. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết: Không có

6. Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết: Không có


Duy Hồ

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]