Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phường Tân Dân đạt phường kiểu mẫu trong năm 2024

Ngày 23/02/2024 00:00:00

Ngày 23/2, UBND thị xã tổ chức Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại phường Tân Dân có lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thị xã và cán bộ, Công chức, Trưởng các Đoàn thể, Tổ trưởng - Trưởng ban công tác MT các TDP của phường Tân Dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại phường Tân Dân

Tại phường Tân Dân, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tích cực thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn phường. Đồng thời, huy động các nguồn lực cải tạo, tu sửa khuôn viên các nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường phường Tân Dân báo cáo kết quả xây dựng phường kiểu mẫu đến tháng 2/2024.

Lãnh đạo phường Tân Dân báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Đ/c Lâm Ngọc Duy - Chủ tịch UBND phường Tân Dân báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Qua đánh giá, đối chiếu với 8 tiêu chí, đến nay phường Tân Dân đã đạt 3 tiêu chí, gồm tiêu chí 1, tiêu chí 5 và tiêu chí 7, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt.

Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Trưởng ban CTMT Tổ Dân phố Minh Sơn tham gia thảo luận

Đ/C Bùi Thị Ngơn - Trưởng ban CTMT Tổ dân phố Thanh Minh tham gia thảo luận

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, đoàn thể thị xã, các tổ dân phố của 2 TDP đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 2 Tổ dân phố, như: công tác giảm nghèo, nước sạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng phường kiểu mẫu.

Lãnh đạo phòng Nội vụ phát biểu tại hội nghị làm việc với phường Tân Dân

Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị làm với với phường Tân Dân

Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xãnhấn mạnh: Xây dựng phường Tân Dân đạt phường kiểu mẫu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, từ đó huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc để xây dựng phường kiểu mẫu.

Với mục tiêu: Xây dựng phường kiểu mẫu, góp phần trong việc nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân, phấn đấu tháng 3/2024 phải hoàn thành việc xây dựng và công nhận các tổ dân phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểu mẫu. Đến tháng 5/2024 hoàn thành hồ sơ công nhận phường kiểu mẫu, báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh về thẩm định, đến cuối năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phường kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cho các tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu kiểu mẫu, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phường kiểu mẫu và thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" trong xây dựng phường kiểu mẫu.

Tập trung xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh”, gắn với các phong trào của các tổ chức đoàn thể, như: “năm không ba sạch”; “sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã phối hợp chặt chẽ với phường Tân Dân trong xây dựng phường kiểu mẫu. Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã trong việc chỉ đạo phối hợp với phường Tân Dân trong việc xây dựng phường kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Dân chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ thị xã chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị hàng tuần phường Tân Dân và các phòng, ban thực hiện thông tin, báo cáo về UBND thị xã.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi Thị ủy, UBND thị xã để được xem xét, chỉ đạo giải quyết.

BT: Hồ Hương

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phường Tân Dân đạt phường kiểu mẫu trong năm 2024

Đăng lúc: 23/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 23/2, UBND thị xã tổ chức Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại phường Tân Dân có lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thị xã và cán bộ, Công chức, Trưởng các Đoàn thể, Tổ trưởng - Trưởng ban công tác MT các TDP của phường Tân Dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại phường Tân Dân

Tại phường Tân Dân, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tích cực thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn phường. Đồng thời, huy động các nguồn lực cải tạo, tu sửa khuôn viên các nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường phường Tân Dân báo cáo kết quả xây dựng phường kiểu mẫu đến tháng 2/2024.

Lãnh đạo phường Tân Dân báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Đ/c Lâm Ngọc Duy - Chủ tịch UBND phường Tân Dân báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Qua đánh giá, đối chiếu với 8 tiêu chí, đến nay phường Tân Dân đã đạt 3 tiêu chí, gồm tiêu chí 1, tiêu chí 5 và tiêu chí 7, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt.

Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Trưởng ban CTMT Tổ Dân phố Minh Sơn tham gia thảo luận

Đ/C Bùi Thị Ngơn - Trưởng ban CTMT Tổ dân phố Thanh Minh tham gia thảo luận

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, đoàn thể thị xã, các tổ dân phố của 2 TDP đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 2 Tổ dân phố, như: công tác giảm nghèo, nước sạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng phường kiểu mẫu.

Lãnh đạo phòng Nội vụ phát biểu tại hội nghị làm việc với phường Tân Dân

Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị làm với với phường Tân Dân

Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xãnhấn mạnh: Xây dựng phường Tân Dân đạt phường kiểu mẫu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, từ đó huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc để xây dựng phường kiểu mẫu.

Với mục tiêu: Xây dựng phường kiểu mẫu, góp phần trong việc nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân, phấn đấu tháng 3/2024 phải hoàn thành việc xây dựng và công nhận các tổ dân phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểu mẫu. Đến tháng 5/2024 hoàn thành hồ sơ công nhận phường kiểu mẫu, báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh về thẩm định, đến cuối năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phường kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cho các tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu kiểu mẫu, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phường kiểu mẫu và thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" trong xây dựng phường kiểu mẫu.

Tập trung xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh”, gắn với các phong trào của các tổ chức đoàn thể, như: “năm không ba sạch”; “sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã phối hợp chặt chẽ với phường Tân Dân trong xây dựng phường kiểu mẫu. Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã trong việc chỉ đạo phối hợp với phường Tân Dân trong việc xây dựng phường kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Dân chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ thị xã chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị hàng tuần phường Tân Dân và các phòng, ban thực hiện thông tin, báo cáo về UBND thị xã.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi Thị ủy, UBND thị xã để được xem xét, chỉ đạo giải quyết.

BT: Hồ Hương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]