Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Phát đông “phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng phường kiểu mẫu”

Ngày 16/03/2024 21:24:07

Thực hiện kết luận của đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường Kiểu mẫu

Thực hiện kết luận của đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường Kiểu mẫu. Từ ngày 26/02 đến nay, phường đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu đã thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hàng tuần để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tập trung tìm giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBND phường đã thành lập tổ công tác Tổ chức họp các buổi tối với các Tiểu ban xây dựng Tổ dân phố, phường kiểu mẫu thành phần cùng với cấp ủy Ban CTMT, Tổ trưởng tổ ANXH. Thông báo Kết luận buổi làm việc từng nội dung cụ thể. Phân công cán bộ, công chức UBND cùng Tiểu ban khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch, xác định các phần việc cần thực hiện, trong đó tập trung vào công tác cải tạo cảnh quan khu dân cư, vệ sinh môi trường; Hỗ trợ mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng để cải tạo khuôn viên văn hóa, nhà vệ sinh; phát động phong trào "nhà sạch vườn đẹp" Huy động máy xúc, ô tô hiện có tại phường để ra quân làm sạch lề đường đồng bộ (Từ 18-25/3/2024).

Công tác tuyên truyền: Ngày 15/03/2024 UBND phường, Ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu đã tổ chức Hội nghị mở rộngPhát đông "phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng phường kiểu mẫu"Chiến dịch từ 15/3/2024 -15/52024.

Đồng thời, ngày 16/03/2024 đã tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và phát động phong trào chung tay xây dựng phường đạt danh hiệu phường "kiểu mẫu" năm 2024. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch lắp đặt các cụm pano tuyên truyền trên tuyến Quốc lộ 1A; các điểm trung tâm trên địa bàn các tổ dân phố và tại cổng công sở phường từ nguồn ngân sách phường và xã hội hoá. Đến ngày 15/3 đã huy động xá hội hóa được 50 biển. Dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2024.

Bên cạnh đó UBND phường đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà đối với các tuyến phố, tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn phường. Đã trình phòng quản lý đô thị UBND thị xã phê duyệt phương án và tìm nhà thầu thi công.

Chỉ đạo các tổ dân phố huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân để bổ sung các thiết chế và cải tạo cảnh quan nhà văn hoá.

Thực hiện các giải pháp giảm nghèo với các hộ còn lại; kế hoạch giải quyết việc làm gắn với công tác xuất khẩu lao động; kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Trong 03 tháng đầu năm đã tư vấn, giới thiệu được 04 lao động đi xuất khẩu; phát triển được 04 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, giải quyết được 52 việc làm mới cho người lao động. Tổ chức điều tra thu thập thông tin người lao động, chất lượng lao động để nhập dữ liệu dân cư.

Trên cơ sở Ban chỉ đạo phường và các tiểu ban từ phường đến tổ dân phố đã được kiện toàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị thực hiện theo các tiêu chí kiểu mẫu từ phường đến tổ dân phố nhất là đối với các tiêu chí chưa hoàn thành. Thực hiện nghiêm chế độ giao ban của tổ công tác với các ban xây dựng ở TDP để tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản theo sự phân công, phân cấp.

Tiếp tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm phổ biến nội dung Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn gắn với thực tiễn triển khai từng nhiệm vụ cụ thể

Chú trọng công tác xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, xem đây là trọng tâm để hoàn thành xây dựng phường kiểu mẫu theo kế hoạch. Trong đó, yêu cầu tổ công tác phụ trách từng tổ dân phố và Tiểu ban xây dựng TDP kiểu mẫu ở tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp phải họp, giao ban đánh giá hàng tuần, để xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ để tập trung tổ chức thực hiện.

Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp các cấp thu hút mời gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn gắn với phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp và kế hoạch cải tạo vườn tạp nâng cao năng suất canh tác.

Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh, kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo xây dựng các danh hiệu Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, văn minh, cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang làm cơ sở để thực hiện và công nhận danh hiệu "Công dân kiểu mẫu", "Gia đình kiểu mẫu", "Tổ dân phố kiểu mẫu"

Đẩy mạnh phong trào "nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh" gắn với các phong trào của tổ chức chính trị, xã hội trực tiếp quản lý đô thị theo hình thức xây dựng mô hình tự quản. Đẩy mạnh các phong trào "năm không ba sạch"; tổ dân phố, khu dân cư "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh"

Tập trung triển khai các kế hoạch đã giao tổ chức thực hiện để hoàn thành tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 09/2019 (Tiêu chí 2, tiêu chí 4, tiêu chí 6).

BT: Hồ Hương

Phát đông “phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng phường kiểu mẫu”

Đăng lúc: 16/03/2024 21:24:07 (GMT+7)

Thực hiện kết luận của đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường Kiểu mẫu

Thực hiện kết luận của đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường Kiểu mẫu. Từ ngày 26/02 đến nay, phường đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu đã thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hàng tuần để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tập trung tìm giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBND phường đã thành lập tổ công tác Tổ chức họp các buổi tối với các Tiểu ban xây dựng Tổ dân phố, phường kiểu mẫu thành phần cùng với cấp ủy Ban CTMT, Tổ trưởng tổ ANXH. Thông báo Kết luận buổi làm việc từng nội dung cụ thể. Phân công cán bộ, công chức UBND cùng Tiểu ban khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch, xác định các phần việc cần thực hiện, trong đó tập trung vào công tác cải tạo cảnh quan khu dân cư, vệ sinh môi trường; Hỗ trợ mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng để cải tạo khuôn viên văn hóa, nhà vệ sinh; phát động phong trào "nhà sạch vườn đẹp" Huy động máy xúc, ô tô hiện có tại phường để ra quân làm sạch lề đường đồng bộ (Từ 18-25/3/2024).

Công tác tuyên truyền: Ngày 15/03/2024 UBND phường, Ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu đã tổ chức Hội nghị mở rộngPhát đông "phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng phường kiểu mẫu"Chiến dịch từ 15/3/2024 -15/52024.

Đồng thời, ngày 16/03/2024 đã tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và phát động phong trào chung tay xây dựng phường đạt danh hiệu phường "kiểu mẫu" năm 2024. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch lắp đặt các cụm pano tuyên truyền trên tuyến Quốc lộ 1A; các điểm trung tâm trên địa bàn các tổ dân phố và tại cổng công sở phường từ nguồn ngân sách phường và xã hội hoá. Đến ngày 15/3 đã huy động xá hội hóa được 50 biển. Dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2024.

Bên cạnh đó UBND phường đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà đối với các tuyến phố, tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn phường. Đã trình phòng quản lý đô thị UBND thị xã phê duyệt phương án và tìm nhà thầu thi công.

Chỉ đạo các tổ dân phố huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân để bổ sung các thiết chế và cải tạo cảnh quan nhà văn hoá.

Thực hiện các giải pháp giảm nghèo với các hộ còn lại; kế hoạch giải quyết việc làm gắn với công tác xuất khẩu lao động; kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Trong 03 tháng đầu năm đã tư vấn, giới thiệu được 04 lao động đi xuất khẩu; phát triển được 04 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, giải quyết được 52 việc làm mới cho người lao động. Tổ chức điều tra thu thập thông tin người lao động, chất lượng lao động để nhập dữ liệu dân cư.

Trên cơ sở Ban chỉ đạo phường và các tiểu ban từ phường đến tổ dân phố đã được kiện toàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị thực hiện theo các tiêu chí kiểu mẫu từ phường đến tổ dân phố nhất là đối với các tiêu chí chưa hoàn thành. Thực hiện nghiêm chế độ giao ban của tổ công tác với các ban xây dựng ở TDP để tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản theo sự phân công, phân cấp.

Tiếp tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm phổ biến nội dung Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn gắn với thực tiễn triển khai từng nhiệm vụ cụ thể

Chú trọng công tác xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, xem đây là trọng tâm để hoàn thành xây dựng phường kiểu mẫu theo kế hoạch. Trong đó, yêu cầu tổ công tác phụ trách từng tổ dân phố và Tiểu ban xây dựng TDP kiểu mẫu ở tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp phải họp, giao ban đánh giá hàng tuần, để xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ để tập trung tổ chức thực hiện.

Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp các cấp thu hút mời gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn gắn với phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp và kế hoạch cải tạo vườn tạp nâng cao năng suất canh tác.

Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh, kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo xây dựng các danh hiệu Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, văn minh, cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang làm cơ sở để thực hiện và công nhận danh hiệu "Công dân kiểu mẫu", "Gia đình kiểu mẫu", "Tổ dân phố kiểu mẫu"

Đẩy mạnh phong trào "nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh" gắn với các phong trào của tổ chức chính trị, xã hội trực tiếp quản lý đô thị theo hình thức xây dựng mô hình tự quản. Đẩy mạnh các phong trào "năm không ba sạch"; tổ dân phố, khu dân cư "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh"

Tập trung triển khai các kế hoạch đã giao tổ chức thực hiện để hoàn thành tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 09/2019 (Tiêu chí 2, tiêu chí 4, tiêu chí 6).

BT: Hồ Hương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]