Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Phường Tân Dân rộn ràng khí thế trước thềm ngày hội Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (Sáng mai 23/05/2021)

Ngày 22/05/2021 16:57:34

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay ngày 22/05, phường Tân Dân đang rộn ràng khí thế, tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và trở thành ngày hội của toàn dân.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã Nghi Sơn về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ những ngày đầu năm phường Tân Dân đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Phường đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức như: phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh phường, tuyên truyền, lồng ghép trong các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trực quan bằng tranh cổ động, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích. Qua đó, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin và nội dung về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, phường đã chủ động chuẩn bị tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; đồng thời, cung cấp hòm phiếu, khẩu hiệu trang trí phòng bỏ phiếu... và các điều kiện phục vụ bầu cử cho các khu vực bỏ phiếu. Để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay sau khi nhận được kế hoạch của thị xã, UBND phường Tân Dân đã xây dựng và tổ chức triển khai nhanh xuống các tổ dân phố.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến đang phức tạp, phường cũng đã có những kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau ngày bầu cử. Các điểm bầu cử trên toàn phường đều được bố trí khu vực sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho cử tri trước khi vào bầu cử.
Hôm nay 22/05, ngay trước ngày bầu cử, phường Tân Dân đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị cuối cùng trong không khí vui tươi, rộn ràng. Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân diễn ra vào ngày mai 23/05/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh:

d19cdf0319ddec83b5cc.jpg
(Tổ dân phố Hồ Trung - Điểm bầu cử số 4)

8ca929fab525407b1934.jpg1f3c7d0352daa784fecb.jpg55ff2aa6b67943271a68.jpg
(Tổ dân phố Tiền Phong - Điểm bầu cử số 2)

8f7f701a5fc3aa9df3d2.jpg45009f33b0ea45b41cfb.jpg
(Tổ dân phố Hồ Thịnh - Điểm bầu cử số 3)

80fd21124fcbba95e3da.jpg368cef1682cf77912ede.jpg
(Tổ dân phố Hồ Thượng - Điểm bầu cử số 5)

Duy Hồ

Phường Tân Dân rộn ràng khí thế trước thềm ngày hội Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (Sáng mai 23/05/2021)

Đăng lúc: 22/05/2021 16:57:34 (GMT+7)

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay ngày 22/05, phường Tân Dân đang rộn ràng khí thế, tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và trở thành ngày hội của toàn dân.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã Nghi Sơn về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ những ngày đầu năm phường Tân Dân đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Phường đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức như: phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh phường, tuyên truyền, lồng ghép trong các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trực quan bằng tranh cổ động, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích. Qua đó, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin và nội dung về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, phường đã chủ động chuẩn bị tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; đồng thời, cung cấp hòm phiếu, khẩu hiệu trang trí phòng bỏ phiếu... và các điều kiện phục vụ bầu cử cho các khu vực bỏ phiếu. Để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay sau khi nhận được kế hoạch của thị xã, UBND phường Tân Dân đã xây dựng và tổ chức triển khai nhanh xuống các tổ dân phố.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến đang phức tạp, phường cũng đã có những kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau ngày bầu cử. Các điểm bầu cử trên toàn phường đều được bố trí khu vực sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho cử tri trước khi vào bầu cử.
Hôm nay 22/05, ngay trước ngày bầu cử, phường Tân Dân đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị cuối cùng trong không khí vui tươi, rộn ràng. Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân diễn ra vào ngày mai 23/05/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh:

d19cdf0319ddec83b5cc.jpg
(Tổ dân phố Hồ Trung - Điểm bầu cử số 4)

8ca929fab525407b1934.jpg1f3c7d0352daa784fecb.jpg55ff2aa6b67943271a68.jpg
(Tổ dân phố Tiền Phong - Điểm bầu cử số 2)

8f7f701a5fc3aa9df3d2.jpg45009f33b0ea45b41cfb.jpg
(Tổ dân phố Hồ Thịnh - Điểm bầu cử số 3)

80fd21124fcbba95e3da.jpg368cef1682cf77912ede.jpg
(Tổ dân phố Hồ Thượng - Điểm bầu cử số 5)

Duy Hồ
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]