Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Dân thăm, Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên các Trường học và Trạm y Tế trên địa bàn Phường.

Ngày 02/02/2024 13:53:01

Sáng ngày 02/02/2024 Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên các trường và Trạm Y tế trên địa bàn Phường.

Sáng ngày 02/02/2024 Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên các trường và Trạm Y tế trên địa bàn Phường.
Trường Trung học cơ sở.jpg
(Thăm và chức tết CB, NV, GV trường Trung học Cơ sở)
Trường Tiểu học.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên trường Tiểu học Tân Dân)
Trường Mần Non.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên trường Mầm Non)
Trạm y tế.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ và Nhân viên trạm Y tế)

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Dân thăm, Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên các Trường học và Trạm y Tế trên địa bàn Phường.

Đăng lúc: 02/02/2024 13:53:01 (GMT+7)

Sáng ngày 02/02/2024 Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên các trường và Trạm Y tế trên địa bàn Phường.

Sáng ngày 02/02/2024 Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên các trường và Trạm Y tế trên địa bàn Phường.
Trường Trung học cơ sở.jpg
(Thăm và chức tết CB, NV, GV trường Trung học Cơ sở)
Trường Tiểu học.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên trường Tiểu học Tân Dân)
Trường Mần Non.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ, Nhân viên, Giáo viên trường Mầm Non)
Trạm y tế.jpg
(Thăm và Chúc tết Cán bộ và Nhân viên trạm Y tế)

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]