Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 02/03/2025 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 25/UBND ngày 30/01/2024 của UBND phường Tân Dân. Ngày 06/01/2024 âm lịch (Tức ngày 15/02/2024) Cán bộ, Đảng viên và Nhân Nhân phường Tân Dân tổ chức trồng cây tại trung tâm văn hóa các Tổ dân phố, 3 trường học và trạm Y tế.


Cán bộ, Công chức và Nhân Dân thực hiện tết trồng cây.jpg
(Cán bộ, Đảng viên và Nhân Dân trồng cây tại trung tâm Văn Hóa TDP )
z5161520116287_0216f43897d849dd063a14d87f49bcea.jpgz5161534929206_2aaf0b4d90d8d76bf863828d85ae6757.jpgz5161529619018_8dc9e058227d6b1baaa28f359625b3e4.jpg
z5161534939681_cdb0705e396efe9b703c7d4da2a32a31.jpg
z5161620759785_89abbc9e91a85a7c84c47110f2a432ed.jpg

Ngày 06/01/2024 âm lịch, Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong toàn phường tích cực, chủ động, hưởng ứng tham gia trồng cây. Góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đăng lúc: 02/03/2025 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 25/UBND ngày 30/01/2024 của UBND phường Tân Dân. Ngày 06/01/2024 âm lịch (Tức ngày 15/02/2024) Cán bộ, Đảng viên và Nhân Nhân phường Tân Dân tổ chức trồng cây tại trung tâm văn hóa các Tổ dân phố, 3 trường học và trạm Y tế.


Cán bộ, Công chức và Nhân Dân thực hiện tết trồng cây.jpg
(Cán bộ, Đảng viên và Nhân Dân trồng cây tại trung tâm Văn Hóa TDP )
z5161520116287_0216f43897d849dd063a14d87f49bcea.jpgz5161534929206_2aaf0b4d90d8d76bf863828d85ae6757.jpgz5161529619018_8dc9e058227d6b1baaa28f359625b3e4.jpg
z5161534939681_cdb0705e396efe9b703c7d4da2a32a31.jpg
z5161620759785_89abbc9e91a85a7c84c47110f2a432ed.jpg

Ngày 06/01/2024 âm lịch, Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong toàn phường tích cực, chủ động, hưởng ứng tham gia trồng cây. Góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]