Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

THƯ CẢM ƠN Về việc ủng hộ quỹ khuyến học 2021

Ngày 07/08/2021 00:00:00

Thực hiện Chủ trương xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng, phát triển Quỹ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy -TT HĐND - TTUBND -TTMTTQ phường cho phép hội khuyến học phường tổ chức đợt vận động toàn dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học- khuyến tài năm 2021.

Ngày 01- 02/8/2021, Thường trực MTTQ & hội Khuyến học phường phối hợp với Ban công tác MT của các tổ dân phố đã vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài kết quả đạt được như sau:

1. TDP Minh Sơn: Có 167 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 3.250.000 đồng

2. TDP Hồ Trung: Có 230 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.050.000 đồng

3. TDP Hồ Thượng: Có 240 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.580.000 đồng

4. TDP Tiền Phong: Có 143 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 2.820.000 đồng

5. TDP Hồ Thịnh: Có 182 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.000.000 đồng

6. TDP Thanh Minh: Có 250 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 5.000.000 đồng

Tổng số hộ tham gia ủng hộ quỹ khuyến học là 1.212 hộ. Số tiền đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài năm 2021 là: 23.300.000 đồng.

Viết bàng chữ (Hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)

Trong đó đạt mức vận động quỹ khuyến học - khuyến tài đạt cao là tổ dân phố Thanh Minh và Hồ Thượng.

Thay mặt hội Khuyến học phường chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của nhân dân và cán bộ phường đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài toàn dân đã đóng góp một phần mình vào sự nghiệp Giáo Dục - Đào Tạo của quê hương.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BTV HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Anh

THƯ CẢM ƠN Về việc ủng hộ quỹ khuyến học 2021

Đăng lúc: 07/08/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Chủ trương xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng, phát triển Quỹ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy -TT HĐND - TTUBND -TTMTTQ phường cho phép hội khuyến học phường tổ chức đợt vận động toàn dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học- khuyến tài năm 2021.

Ngày 01- 02/8/2021, Thường trực MTTQ & hội Khuyến học phường phối hợp với Ban công tác MT của các tổ dân phố đã vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài kết quả đạt được như sau:

1. TDP Minh Sơn: Có 167 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 3.250.000 đồng

2. TDP Hồ Trung: Có 230 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.050.000 đồng

3. TDP Hồ Thượng: Có 240 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.580.000 đồng

4. TDP Tiền Phong: Có 143 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 2.820.000 đồng

5. TDP Hồ Thịnh: Có 182 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 4.000.000 đồng

6. TDP Thanh Minh: Có 250 hộ gia đình tham gia: số tiền đóng góp được 5.000.000 đồng

Tổng số hộ tham gia ủng hộ quỹ khuyến học là 1.212 hộ. Số tiền đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài năm 2021 là: 23.300.000 đồng.

Viết bàng chữ (Hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)

Trong đó đạt mức vận động quỹ khuyến học - khuyến tài đạt cao là tổ dân phố Thanh Minh và Hồ Thượng.

Thay mặt hội Khuyến học phường chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của nhân dân và cán bộ phường đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài toàn dân đã đóng góp một phần mình vào sự nghiệp Giáo Dục - Đào Tạo của quê hương.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BTV HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Anh

Từ khóa bài viết:

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]