Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/05/2020 00:00:00

Trong 2 ngày 20 và 21/05/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Văn Ninh - UV BTV - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Trương Bá Duyên - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dương – UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ huyện, đồng chí Mai Sỹ Lân – UV BTV - Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc TTCT huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo xã cùng 140 đại biểu chính thức đại diện cho 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự.

0ec653a5672c9d72c43d.jpg
Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân xã nhà, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm về tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong Đảng, trong nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết XXIV đề ra. Đại hội nhất trí thống nhất thông qua về phương hướng, nhiệm vụ mới giai đoạn 2020 - 2025, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá.

4adbc69af30b0955501a.jpg
Đồng thời Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh, để gánh vác trọng trách nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân xã nhà giao phó. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó bí thư, bầu UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đại diện cho ý chí và tâm huyết của Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Thị xã Nghi Sơn Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

d7bf5ffb6c6a9634cf7b.jpg
Các phiên bầu cử tại Đại hội được diễn ra nhanh gọn, đầy đủ nội dung và rõ ràng. Kết quả của các phiên bầu cử đều đạt số phiếu cao, tập trung, góp phần minh chứng rõ nét về nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Ninh - UV BTV - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ xã Tân Dân đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ tình hình thực tiễn của xã và yêu cầu điều kiện phát triển mới. Đồng thời đề nghị sau Đại hội, chính quyền, các chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, các thôn, ở từng cương vị công tác phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Huyện ủy, sự theo dõi giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng huyện nhà, sự quan tâm hỗ trợ của Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành cấp huyện.

Với những kết quả đạt được, chúng ta khẳng định Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ xã Tân Dân đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dân trên chặng đường phát triển hướng đến mục tiêu "Sớm trở thành một phường văn minh. kiểu mẫu".

e67aad054290b8cee181.jpg
92d347ae713f8b61d22e.jpg

BT: Văn Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 22/05/2020 00:00:00 (GMT+7)

Trong 2 ngày 20 và 21/05/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Dân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Văn Ninh - UV BTV - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Trương Bá Duyên - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dương – UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ huyện, đồng chí Mai Sỹ Lân – UV BTV - Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc TTCT huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo xã cùng 140 đại biểu chính thức đại diện cho 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự.

0ec653a5672c9d72c43d.jpg
Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân xã nhà, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm về tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong Đảng, trong nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết XXIV đề ra. Đại hội nhất trí thống nhất thông qua về phương hướng, nhiệm vụ mới giai đoạn 2020 - 2025, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá.

4adbc69af30b0955501a.jpg
Đồng thời Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh, để gánh vác trọng trách nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân xã nhà giao phó. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó bí thư, bầu UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đại diện cho ý chí và tâm huyết của Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Thị xã Nghi Sơn Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

d7bf5ffb6c6a9634cf7b.jpg
Các phiên bầu cử tại Đại hội được diễn ra nhanh gọn, đầy đủ nội dung và rõ ràng. Kết quả của các phiên bầu cử đều đạt số phiếu cao, tập trung, góp phần minh chứng rõ nét về nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Ninh - UV BTV - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ xã Tân Dân đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ tình hình thực tiễn của xã và yêu cầu điều kiện phát triển mới. Đồng thời đề nghị sau Đại hội, chính quyền, các chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, các thôn, ở từng cương vị công tác phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Huyện ủy, sự theo dõi giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng huyện nhà, sự quan tâm hỗ trợ của Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành cấp huyện.

Với những kết quả đạt được, chúng ta khẳng định Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ xã Tân Dân đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dân trên chặng đường phát triển hướng đến mục tiêu "Sớm trở thành một phường văn minh. kiểu mẫu".

e67aad054290b8cee181.jpg
92d347ae713f8b61d22e.jpg

BT: Văn Duy
Từ khóa bài viết:

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]