Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Phường Tân Dân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 29/04/2021 00:00:00

Ngày 28/4/2021, Đảng bộ phường Tân Dân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với tình hình đơn vị: Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề hàng năm với yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị phải tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; hướng dẫn tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, với các phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1006a05505f1f0afa9e0.jpg

Đảng ủy phát động đăng ký các mô hình, công trình thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt, Chi
ủy chi bộ lồng ghép việc học tập Bác để bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị.


Duy Hồ

Phường Tân Dân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Đăng lúc: 29/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 28/4/2021, Đảng bộ phường Tân Dân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy phường đã lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với tình hình đơn vị: Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề hàng năm với yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị phải tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; hướng dẫn tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giáo dục truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, với các phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1006a05505f1f0afa9e0.jpg

Đảng ủy phát động đăng ký các mô hình, công trình thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt, Chi
ủy chi bộ lồng ghép việc học tập Bác để bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị.


Duy Hồ

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]