Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924

Xã Tân Dân nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/10/2018 00:00:00

Thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Dân , huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, trong đó chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

ntmoi.JPG
Mô hình phát huy hiệu quả kinh tế.

Từ một địa phương chủ yếu sản xuất thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ruộng đất manh mún, lãnh đạo xã Tân Dân xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong XDNTM, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Dân đã ban hành nghị quyết về công tác vận động nhân dân tiếp tục dồn đổi ruộng đất, thực hiện quy hoạch XDNTM. Sau khi nghị quyết được ban hành, đảng ủy xã đã tổ chức triển khai đến toàn cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay XDNTM. Vì vậy, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã có những chuyển biến rõ nét. Cùng với đó, việc đẩy nhanh cơ giới hóa đã làm dôi dư lao động, tạo đà cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ vận tải, xây dựng và các ngành nghề khác. Nhiều mô hình sản xuất đã được người dân trong xã phát huy, cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm qua, toàn xã đã huy động mọi nguồn lực, nhất là từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, tiết kiệm chi thường xuyên, hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, nguồn hỗ trợ khuyến khích giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, huy động đóng góp của nhân dân. Giai đoạn 2016-2018, từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, kinh phí XDNTM và đóng góp của nhân dân, toàn xã đã đầu tư xây mới, nâng cấp tổng số 18 công trình và 17 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Cùng với đó, nhiều công trình về giao thông thủy lợi, trường học, công sở xã và các công trình phụ trợ... được tu sửa, nâng cấp, làm mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông cũng được tăng cường; các trò chơi dân gian được khôi phục; các quy ước, hương ước được hoàn thiện. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ngày càng được nâng cao chất lượng, đi vào thực tiễn. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả cao trong toàn huyện. Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; không để xảy ra dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, kiểm tra, kiểm soát. Cơ sở vật chất trạm y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào XDNTM” được đẩy mạnh; các hộ gia đình chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Với sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp, các ngành và ban chỉ đạo từ xã đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Thu Hằng.

Xã Tân Dân nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 17/10/2018 00:00:00 (GMT+7)

Thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Dân , huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, trong đó chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

ntmoi.JPG
Mô hình phát huy hiệu quả kinh tế.

Từ một địa phương chủ yếu sản xuất thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ruộng đất manh mún, lãnh đạo xã Tân Dân xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong XDNTM, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Dân đã ban hành nghị quyết về công tác vận động nhân dân tiếp tục dồn đổi ruộng đất, thực hiện quy hoạch XDNTM. Sau khi nghị quyết được ban hành, đảng ủy xã đã tổ chức triển khai đến toàn cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay XDNTM. Vì vậy, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã có những chuyển biến rõ nét. Cùng với đó, việc đẩy nhanh cơ giới hóa đã làm dôi dư lao động, tạo đà cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ vận tải, xây dựng và các ngành nghề khác. Nhiều mô hình sản xuất đã được người dân trong xã phát huy, cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm qua, toàn xã đã huy động mọi nguồn lực, nhất là từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, tiết kiệm chi thường xuyên, hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, nguồn hỗ trợ khuyến khích giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, huy động đóng góp của nhân dân. Giai đoạn 2016-2018, từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, kinh phí XDNTM và đóng góp của nhân dân, toàn xã đã đầu tư xây mới, nâng cấp tổng số 18 công trình và 17 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Cùng với đó, nhiều công trình về giao thông thủy lợi, trường học, công sở xã và các công trình phụ trợ... được tu sửa, nâng cấp, làm mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông cũng được tăng cường; các trò chơi dân gian được khôi phục; các quy ước, hương ước được hoàn thiện. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ngày càng được nâng cao chất lượng, đi vào thực tiễn. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả cao trong toàn huyện. Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; không để xảy ra dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, kiểm tra, kiểm soát. Cơ sở vật chất trạm y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào XDNTM” được đẩy mạnh; các hộ gia đình chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng. Với sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp, các ngành và ban chỉ đạo từ xã đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Thu Hằng.

Từ khóa bài viết:

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]